بی.ام.و سری ۷

بی.ام.و سری ۷

بی.ام.و سری ۷ خودرو لوکس بی. ام؛ و سری ۷، که برای سبکتر شدن این خودروی قدرتمند و زیبای آلمانی، از فیبر کربن زیادتری در ساخت آن استفاده شده است.