به روزرسانی چلنجر توسط داج + عکس

به روزرسانی چلنجر توسط داج + عکسداج نیز مثل برندهای رقیبی همچون شورولت که کامارویش را هراز چند گاهی به روزرسانی می کند در صدد ارتقای خودروی چلنجر بر آمده است. به روزرسانی چلنجر توسط داج + عکس داج نیز مثل برندهای رقیبی همچون شورولت که کامارویش را هراز چند گاهی به روزرسانی می کند…